Algemene Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene leveringsvoorwaarden die gelden bij Vechten als een Viking (VaeV). Deze voorwaarden gelden bij het afnemen van een dienst of product. Wees van deze voorwaarde op de hoogte en bij vragen of opmerkingen vragen wij u contact met ons op te nemen.

Artikel 1.

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2023 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2023 officieel beëindigd is. De opzegtermijn bij een jaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode.

Artikel 2.

Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld of aankoopbedrag.
Jaarabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij VaeV. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 25 km van VaeV training locatie is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.
Maandabonnement: Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. De klant beëindigt het maandabonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten van 15,00 euro.
Strippenkaart: de strippenkaart is een jaar gelding na datum van uitgiften. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de duur van de kaart verlengt worden.

Artikel 3.

VaeV is bevoegd om met ingang van september van ieder kalenderjaar de prijs van de producten en diensten aan te passen. Ook is VaeV bevoegd om tussentijds de prijzen aan te passen mocht daar noodzaak toe zijn.

Artikel 4.

Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische overschrijving bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel voor de gehele contractsduur.

Artikel 5.

Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een VaeV sportpas. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze sportpas is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Bij verlies of diefstal van de sportpas dient u een nieuwe sportpas aan te vragen bij de VaeV (mogelijk zijn hier kosten aan verbonden).

Artikel 5.1.

Bij gebruik van strippenkaarten geld ook dat deze persoonlijk zijn en niet overdraagbaar. De strippenkaarten zijn een jaar lang geldig vanaf de uitgifte datum. Bij aanschaf van een strippenkaart ontvang men GEEN fysieke kaart, de kaart blijft in het bezit van VaeV en wordt na iedere les/training afgetekend. Men kan ten aller tijden inzage krijgen in de status van de strippenkaart, neem hiervoor contact op met theo@vaev.nl

Artikel 6.

Algemene voorwaarden en huisregels

 1. Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Deelname aan de activiteiten van VaeV is volledig op eigenrisico 
 3. VaeV is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen.
 4. VaeV is bevoegd om de locatie, data en tijden van de training te wijzigen.
 5. Gedurende de maanden juni, juli en augustus is een zomerrooster van kracht.
 6. De materialen waarmee getraind wordt mogen alleen worden gebruikt, nadat een lid instructie heeft gehad van een VaeV instructeur/trainer.
 7. U kunt ten aller tijden aangeven dat u niet meer wil dat beeldmateriaal van u (of uw kind) gebruikt wordt voor onze marketing doeleinden. Stuur een bericht naartheo@vaev.nl
 8. VaeV is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
 9. Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding.
 10. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de lessen te volgen. Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.
 11. Het is toegestaan om water/sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in bidons zitten. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen in de zaal.
 12. VaeV behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 13. Het is alleen toegestaan om eigen trainingsmaterialen (schild, zwaard) te gebruiken na goedkeur van een VaeV instructeur/trainer.

Artikel 7.

In het geval van een training op afspraak of inschrijving per training geld een opzegtermijn van 12 uur. Als je binnen de 12 uur afmeld of niet op de afgesproken tijd op de training verschijnt worden de kosten voor de training wel in rekening gebracht. In het geval van een strippenkaart wordt er een strip afgetekend.

Artikel 8.

De directie van VaeV behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

Klik hier om de algemene leveringsvoorwaarden te downloaden.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner